dinsdag, maart 27, 2012

Niemand wordt vrolijk van Unilocatie

Niemand wordt vrolijk van Unilocatie

BRON: HDC

SAMENVATTING

Door Frenk Klein Arfman Haarlem - Het was een drukte van jewelste in de raadszaal van Haarlem, gisteravond. Maar gedanst of gezongen werd er niet op de inspraakavond over de Unilocatie.

VOLLEDIGE TEKST:

Buiten het Leger des Heils en Brijder Verslavingszorg, die er goede zorg willen bieden aan daklozen en verslaafden en de gemeenteraad, die koos voor een Unilocatie, lijkt geen Haarlemmer vrolijk te worden van dit plan. Vandaar dat de avond bij voorbaat weinig kans op een goede afloop heeft. Waar de insteek van de gemeente en de zorginstanties is om feedback te verzamelen om het verdere verloop zo soepel mogelijk te laten verlopen, wil de rest van de zaal helemaal geen verder verloop. Daar overheerst angst voor overlast. De mensen klappen slechts voor de scherpe kanttekeningen. Zoals die van de man die stelt: ,,Als jullie zulke goede zorg bieden, dan trekt dat mensen toch naar jullie toe? Ik verwacht toch ook niet dat men een ziekenhuis bij mij voor de deur op de stoep bouwt? Of de man die zegt dat nergens in de rapporten duidelijk wordt waarom een Unilocatie nu zo n goed plan zou zijn. ,,In de gemeenten die al een Unilocatie hebben, blijkt het geen succes.

Wethouder Jack van der Hoek poogt duidelijk te maken dat het besluit al genomen is, en dat slechts de voortgang onderwerp van gesprek is. Maar niemand wil vooruit. Op geen van de vier locaties die nu resteren - Klein Heiligland, Wilhelminastraat, Oudeweg en Gedempte Oude Gracht - zien ze de Unilocatie graag komen. Of zoals een vrouw het stelt: ,,Ik heb nog nooit een argument gehoord waardoor ik denk: Ha! Fijn dat hij bij mij om de hoek komt.Op zaterdag 18 februari verhuisde ik van de Korte Doelstraat naar Klein Heiligland. Een grote dag want ik had eindelijk mijn eigen plekje. En wat voor een plekje! Ik noem het mijn schrijvershuisje, in Haarlem en ik moet zeggen dat Klein Heiligland een geweldige straat is om te wonen. Leuke buren, goede sfeer, rustig en midden in het centrum. Maar. Op de dag dat ik mijn eerste verhuisdoos over de drempel van mijn huis droeg kwam mijn bovenbuurman met een pamflet in zijn hand mijn woonkamer binnen. Titus was de naam en Titus wist mij te vertellen dat er een kans was van 25% dat er 20 huizen verderop een UNILOCATIE werd gebouwd door de gemeente. Een UNILOCATIE? Ja, een UNILOCATIE. Oftewel een dag en nachtopvang voor ongeveer 250 verslaafden, alcoholisten en psychiatrisch hulpbehoevenden.

U moet weten dat dit best een slecht idee is, vooral in Klein Heligland omdat het een heel nauw straatje is, omdat het een hele kinderrijke plek is, omdat er allerlei middeleeuwse krupdoorsluipdoor steegjes zijn, omdat, omdat, omdat, what ever eigenlijk. Ik kan zeker 100 redenen opnoemen waarom dit een super slecht plan is. En tuurlijk moeten deze mensen geholpen worden, verzorgd en opgevangen, maar doe dat op een plek waar ze niemand tot last kunnen zijn.

Ik zat dus gisteren avond op de publieke tribune en het werd me langzaam duidelijk dat er absoluut geen rekening is gehouden met de bewoners van de 4 overgebleven buurten waar de UNILOCATIE gehuisvest gaat worden. Het bleek dat de gemeenteraad al had besloten DAT er een UNILOCATIE gaat komen op een van de 4 bovengenoemde locaties. Vervolgens blijkt uit de toelichting, die werd gedaan door de hulpverlenende instanties in de raadzaal, dat er vierkante meters nodig waren en die zijn er op een van de 4 plekken. Dat dit een enorme impact heeft op de leefomgeving en de leefbaarheid van de buurt waar het gaat gebeuren is totaal geen rekening mee gehouden.

Een van de aanwezigen vroeg hoe de gemeente het in hun hoofd had gehaald om kinderrijke buurten aan te wijzen voor dit krankzinnige project, waarop de wethouder doodleuk antwoordde dat daar geen rekening mee gehouden kon worden omdat er overal in Haarlem kinderen wonen en dat de hulpbehoevenden graag in het centrum gehuisvest wilden worden omdat ze dan op konden gaan in de menigte. Deze redenering geeft precies weer wat er mis is met de politiek in Nederland, te sociaal, te vanuit het slachtoffer denken en totaal voorbijgaan aan het feit dat er dus nu 250 mensen voorrang krijgen op een buurt waar duizenden mensen met heel veel plezier wonen, werken en leven. Als de UNILOCATIE op een van de vier plekken komt, en dat komt ‘ie, dan grijpt dat enorm in in de persoonlijke woonbeleving en levens van de mensen in de buurt.

Als Klein Heiligland de sjaak is, dan moet ik dus iedere keer dat ik in en uit mijn huis stap rondkijken over er niemand voor problemen gaat zorgen. Ik heb in Amsterdam heel veel overlast ondervonden van junks en veeldrinkers en dat zuigt BIG TIME maar nam het voor lief omdat het bij de buurt en de stad hoorde. Nu wordt het me opgedrongen en ik voel me serieus in mijn persoonlijke levenssfeer aangetast mocht Klein Heiligland de sjaak zijn, uiteraard.

Even terug naar de farce van gisteren avond, want de beslissing die de raad blijkbaar al had genomen over het feit DAT de UNILOCATIE er komt stond niet ter discussie omdat deze al genomen was. De avond was belegd door de wethouder om de burgers een stem te geven. Dat er vervolgens niets mee gedaan wordt, moge duidelijk zijn. Ik ben rond de klok van negen opgestapt en naar huis gewandeld door een prachtig Haarlem. Begrijp me niet verkeerd, mensen met een verslaving, psychische problemen en what ever else hebben een plek nodig om geholpen te worden, maar niet op de plekken waar de gemeente Haarlem bedacht heeft dat ze moeten komen. Het past niet, klopt niet en is ridicuul te noemen.

Het werd me pijnlijk duidelijk dat de hulpbehoevenden voorrang krijgen op de wensen van duizenden Haarlemmers en dat de gemeente nu net doet alsof er geluisterd wordt. B&W moet nu beslissen wie de hoofdprijs gaat betalen. Ik ben serieus bang dat Klein Heiligland de bok is en dat we dus over een tijd opgezadeld worden met een heel mooi idealistisch project wat op een fiasco gaat uitlopen. Op de vraag aan de wethouder wie er uiteindelijk verantwoordelijk gehouden kan worden als het fout gaat, antwoordde de wethouder heel politiek, dan moet u bij de overtreders zijn.

Oftewel, de gemeenteraad en B&W kunnen nu niet en zeker niet na nieuwe verkiezingen verantwoordelijk gehouden worden voor de overlast die zeker plaats gaat vinden. Hoe makkelijk kan het leven zijn. Nou niet dus meneren en mevrouwen van de gemeente Haarlem! Ik hoop dat het een enorme rel gaat geven en dat de UNILOCATIE in de achtertuin van de wethouder gebouwd gaat worden. To be continued…..