woensdag, juli 01, 2009

Gezonde bedrijfstak

Op Nu.nl las ik o.a. het volgende bericht:

Kamer stemt in met verbod op pelsdierhouderij

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel om de pelsdierhouderij per 2018 te verbieden. Nertsenfokkers kunnen geen schadeloosstelling verwachten.

Een Kamermeerderheid, bestaande uit SP, PvdA, GroenLinks, D66, PVV en Partij voor de Dieren, steunde het plan om de nertsen niet langer louter voor hun bontvelletje in kooien te houden.

In het wild hebben de solitaire dieren een territorium. De nerts is het enige roofdier dat nog op deze manier wordt gehouden, aldus Krista van Velzen (SP).

Te ver

Tegenstanders CDA, VVD, SGP, de eenmansfractie Rita Verdonk en ChristenUnie vinden een verbod op deze gezonde bedrijfstak te ver gaan. Het zint ze ook niet dat de nertsenhouders vooruitlopend op het verbod in 2018 nog wel tot 2014 moeten investeren in goede huisvesting voor de dieren.


Vooral de zin: "Tegenstanders CDA, VVD, SGP, de eenmansfractie Rita Verdonk en ChristenUnie vinden een verbod op deze gezonde bedrijfstak te ver gaan." Deed mijn maag omdraaien, hoezo een 'gezonde bedrijfstak'? What the f**k!!

Maken we al niet genoeg dood en kapot als mens? En moeten we niet als 'goede' Christen de schepping van God eren?