zaterdag, april 05, 2008

BakellendeLees en huiver! Het onderstaande bericht bevestigd het idee dat Balkenede een heel eng Christelijk-fundametalistich mannetje is. Hoe kan het in godesnaam zo zijn dat deze man al zoveel ambtstermijnen weet te overleven? Of moet ik nog veel banger zijn voor al die mensen die met hun volle verstand Balkenende en daarmee het CDA in het zadel hebben geholpen en nog steeds houden? Ik denk het laatste...

Balkenende daagt Opinio om 'islamrede'

Premier Balkenende spant een kort geding aan tegen het weekblad
Opinio. Aanleiding is een artikel 'De geheime rede van Balkenende',
waarin wordt gesteld dat de premier tijdens een recente besloten
bijeenkomst zou hebben gezegd dat de islam een probleem is. Opinio
erkent zelf de weergave van de rede 'via via' te hebben ontvangen. Het
Ministerie van Algemene Zaken (MinAZ) stuurde een curieus persbericht
rond, waarvan de eerste zin aangaf dat het 'niet voor publicatie' was.
Volgens Opinio stelde Balkenende zondag op een bijeenkomst met
CDA-prominenten: 'Niet de radicale islam of het islamitische
terrorisme of het fundamentalisme in het algemeen- nee, ik zeg: het
grote probleem is de islam'. Volgens MinAZ was Balkenede afgelopen
zondag (de dag waarop de rede zou zijn uitgesproken, red.) gewoon
thuis. "De minister-president betreurt het zeer dat het weekblad,
zonder enige vorm van wederhoor of verificatie vooraf, tot
verspreiding en publicatie van de fake-redevoering is overgegaan",
aldus het MinAZ. Via het kort geding dat nu is aangespannen wil
Balkenende een rectificatie afdwingen. Opinio blijft erbij dat "het
zeer aannemelijk is dat dit werkelijk zijn opvattingen zijn".

Bron: ANP via NRC / Opinio / persbericht MinAZ